Losecaat NVM Makelaar

Disclaimer

Disclaimer

 

De website www.losecaatnvmmakelaar.nl, hierna te noemen losecaatnvmmakelaar.nl, verleent je hierbij toegang tot losecaatnvmmakelaar.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door losecaatnvmmakelaar.nl en derden zijn aangeleverd. losecaatnvmmakelaar.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op losecaatnvmmakelaar.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van losecaatnvmmakelaar.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op losecaatnvmmakelaardij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van losecaatnvmmakelaar.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op losecaatnvmmakelaar.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij losecaatnvmmakelaar. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van losecaatnvmmakelaar.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.